Certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 förbättrar våra processer

Vårt företag har valt att genomgå ISO-certifiering för att förbättra vår verksamhet och visa vårt åtagande för höga kvalitets- och miljöstandarder. Genom att bli certifierade enligt ISO-standarden strävar vi efter att öka vår effektivitet, minska vår miljöpåverkan och förbättra vår kundtillfredsställelse. Certifieringen ger oss en ram för att organisera och förbättra våra processer samt stärker vår trovärdighet gentemot kunder och affärspartners. Vi är övertygade om att ISO-certifiering kommer att hjälpa oss att nå våra mål och stärka vår position på marknaden.

Läs mer om ISO 9001

Läs mer om ISO 14001

Belönad med Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat är en certifiering som fokuserar på hållbar tillväxt och affärsutveckling i nordiska företag. Företag som visar en stark tillväxtpotential och som samtidigt upprätthåller höga standarder av hållbarhet och samhällsansvar kan belönas med ett sådant certifikat.

Vi på Globally Emballage belönades för vår starka tillväxt 2022 med UC:s Nordiskt Tillväxtcertifikat och har sedan dess behållit denna certifiering

Följ oss på sociala medier