Sundhetscertifikat

Globally Emballage är godkänt och certifierat av Jordbruksverket för tillverkning av träemballage för export enligt ISPM 15, godkännande SE-F10039. Vid tillverkning av träemballage och där det är handel med länder utanför EU ska det märkas med ISPM 15-märket.

ISPM 15 är en internationell standard som innebär att märkt träemballage är behandlat mot växtskadegörare. Det minskar risken för att skadegörare som kan hota träd och skogar sprids med träemballage genom världshandeln.

Läs mer på Jordbruksverket

Följ oss på sociala medier

f