ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för ledningen att leda och stötta medarbetarna i arbetet som görs. Det innebär att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt resurser, samtidigt som man ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov.

Standarderna inom ISO 9000-serien används idag av många varuproducerande företag.

Läs mer på A3CERT

Följ oss på sociala medier

f